czwartek, 14 maja 2020

Wiosenna łąka cz.2 czwartek 14.05.2020r./podst.progr./

Witam Wszystkie Słoneczka i Rodziców

Zajęcia edukacyjne cz.2   ZAPRASZAM!

1. Zabawa ruchowo-muzyczna na tle piosenki "Bal na łące" -utrwalenie piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo- 

2.  Karta pracy, cz. 4, s. 43.
Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. Określanie, dlaczego trudno
było je odszukać. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów z roślin zielnych.

3. Ćwiczenia w liczeniu - utrwalenie poznanych zapisów cyfrowych liczb. Dla każdego dziecka: kartoniki z liczbami, kartki, mazaki, klej. Dzieci losują kartoniki z liczbami. Naklejają je na kartkach. Rysują pod nimi tyle przedmiotów, ile wskazuje liczba. Oto przykłady..
przykład z piłeczkami


II przykład drażetkami
Policz kredki i narysuj linię do właściwej cyferki
Narysuj tyle kropek ile wskazuje obok cyfra

5. Zapraszam Was na filmik "Spacer" po łące " Wędrówki Skrzata Borówki"
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
  • Rozmowa na temat obejrzanego filmiku. Powiedz o jakich roślinach była mowa? Jakie zapamiętałeś?
  • Zapraszam Was do zabawy "Na łące" - rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej
 Piłka dla każdego dziecka, tamburyn, nagranie muzyki o różnym charakterze  np. 'Bal na łące' lub Jeden, dwa, trzy..."
−Maszerowanie w rytmie tamburynu za R. w ustalonym metrum 4/4. Na pierwszą miarę
taktu dzieci kolejno wyciągają z kosza piłki. − Zajęcie dowolnych miejsc w sali. Piłki leżą na podłodze. W rytmie muzyki bieg na palcach między piłkami w dowolnych kierunkach (bez potrącania się nawzajem).- Zajęcie miejsc obok najbliżej leżących piłek. Pozycja stojąca. R., unosząc rękę, potrząsa tamburynem – przeniesienie piłek ponad głowę, ręce wyprostowane. R. w dalszym ciągu potrząsa tamburynem, opuszczając rękę – wykonanie powolnego skłonu, powolne dotknięcie
piłką podłogi.−Siad skrzyżny. Turlanie piłki wokół siebie. Podkład stanowi cicho grająca muzyka. Podczas przerwy w muzyce przesuwanie piłki z poleceniem: przed, za, obok, nad – uniesienie jej w górę.
−Leżenie przodem. Ręce wyciągnięte przed siebie trzymają piłkę. Na dźwięk tamburynu
uniesienie piłki nad podłogę, bez oderwania nóg od podłogi.− Przejście do stania. Podrzucanie i chwytanie piłki w rytmie nadanym przez R.
−Marsz w rytmie tamburynu za R. w ustalonym metrum 4/4. Umieszczenie piłek w koszu na
pierwszą miarę taktu.

Dziękuję za udział 🙂
-Teresa Kuźma 
p.s Uwaga! na jutro na zajęcia postarajcie się o roślinki z łąki lub pola np. mniszek pospolity, rumianek, chaber itp.  Wystarczy 2-3 roślinki, Będziemy zakładać Zielnik