wtorek, 5 maja 2020

Stolica, Wisła, syrenka cz.2 wtorek 05.05.2020r./podst. programowa/

Witam! Słoneczka! 🙂
 Zapraszam na drugą część zajęć

1. Karta pracy, cz.4, s.30-31
  • Określanie , co zwiedziła w Warszawie rodzina Olka i Ady?
  • Oglądanie zdjęć w książeczce , wypowiedzi dzieci własnymi słowami, poprawnymi pod względem gramatycznym
  • Rysowanie pośladach rysunków bez odrywania kredki od kartki 
2. Wspólna i indywidualna recytacja wiersza Ewy Stadtmuller "Kim jesteś?/  ciąg dalszy  nauki wiersza na pamięć.
 Czy wiesz, kim jesteś?       I jeszcze Wisła
− To oczywiste!                   co sobie płynie:
Co ci jest bliskie?                raz na wyżynie,
− Znaki ojczyste.                 raz na równinie,
Ojczyste barwy                   i mija miasta
− biało – czerwone.             prześliczne takie,...
Ojczyste godło                    I wiesz , kim jesteś?
− orzeł w koronie.               Jestem Polakiem.
Ojczyste w hymnie
− mazurka dźwięki,
no i stolica
− miasto syrenki.
  • Układanie zdań z podanymi słowami: stolica, Wisła, syrena
3." Polka Warszawska' - podkład muzyczny - poniżej link
https://chomikuj.pl/calvianka/muzyka/r*c3*b3*c5*bcne/polka+warszawska,493028713.mp3(audio)  

Dzieci w rytm muzyki poruszają się po obwodzie koła, podskakując raz na jednej , raz na drugiej nodze. Obroty wokół siebie, podskoki obunóż cwał boczny, ręce na biodrach. Zmieniają kierunek(w tył zwrot), wykonują  przysiad.
4. "Nasze godło'- wykonanie pracy plastycznej
Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 22, nożyczki, czerwona farba, pędzel korona
Wycinamy z karty 22 rysunku godła i malujemy go na czerwono, tak aby kształt orła został biały. Następnie naklejamy koronę na głowie orła/ wycinamy z żółtego koloru / 
godło Polski
 

5. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 75.
Kolorowanie klocków – klocki tego samego kształtu powinny być w takim samym - praca dla 5-latkow

6. Zabawa dydaktyczna 'Dodaj lub odejmij" Dla każdego 6-latka: liczmany, kartoniki z liczbami
 Dzieci siedzą w kole, w środku którego znajdują się liczmany. Każde dziecko dostaje losowo kartonik z liczbą (od 0 do 10) .Dobierają sobie kolejno odpowiednią liczbę liczmanów i układają je przed sobą, kładąc obok swój kartonik z liczbą. Potem wszystkie wyciągają prawą rękę z kartonikiem z liczbą i oddają swój kartonik osobie siedzącej po ich prawej stronie.Teraz liczba liczmanów dzieci nie odpowiada liczbom umieszczonym na kartonikach. Dzieci dobierają lub oddają liczmany tak, aby ich liczba była zgodna z liczbą umieszczoną na kartoniku. Potem kolejno każda osoba mówi, ile miała liczmanów, ile ma teraz, czy odjęła czy dodała liczmany,oraz pisze na kartce odpowiednie działanie. Np. dziecko miało kartonik z 8 ułożyło przed sobą osiem liczmanów. Potem dostało kartonik z 4 i oddało cztery liczmany. Na koniec napisało działanie: 8-4=4
Po zabawie z liczmanami oblicz działania:

Pokoloruj liczmany, oblicz działania . Wstaw odpowiednia liczbę 


Oblicz wyniki działań i wpisz odpowiednia liczbę.
Dziękuję!  Do jutra
  -Teresa K.