wtorek, 5 maja 2020

Stolica ,Wisła .syrenka cz.1 - wtorek 5.05.2020 /podstawa programowa

DZIEŃ DOBRY !!!   Dziecko po  dzisiejszych zajęciach zaproponowanych przeze mnie: 
• wie, że porównując ilość płynów w naczyniach, nie należy sugerować się jego wyglądem, 
• wie, że płyny występują w butelkach: 0,5l, 1l, 1,5l,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.  


Jak już wcześniej informowałam rodziców do zajęć należy przygotować  
  kilka butelek z plastiku  np. 3 o pojemności 0,5l z różną zawartością wody zabarwionej farbą(- może być herbata lub kompot). Butelki są dobrze zakręcone.
 Butelki o pojemności 0,5l, 1l , 1,5
Dodatkowo wykorzystamy  2 słoiki / 1 szerszy i niższy oraz 1 wąski i wyższy) i wlewamy do nich taką samą ilość płynu np, po 2 plastikowe kubki
  Do zadań z książeczki dodatkowo będziemy potrzebować 3 szklanki różnej wielkości, kubeczek plastikowy- miarka, kolorowy napój( np. sok , przestudzona herbata, kompot)   

Zajęcia 1. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.
  
  Określanie, ile wody jest w butelce.
R. stawia przed dziećmi zakręconą butelkę z wodą. Pyta dzieci: Ile jest wody w butelce – dużo, mało?
Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

 • Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Butelki z różną ilością barwionej wody. 

R. ustawia butelki na stoliku przed dziećmi.
 − Dzieci określają, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej. − Ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą. − Dmuchają w kolejne odkręcone butelki. Porównują dźwięki wydawane przez nie.

 • Zapoznanie z miarą płynów.
 R. pokazuje butelki – 0,5l,( 3 butelki) 3 1l, 1,5l. Mówi dziecku, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

• Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych słoikach   (jeden niski i szeroki, a drugi – wąski i wysoki) za pomocą wspólnej miary. /R. wlał  wczesniej do obu  słoików taka sama iloś płynu
- R. pyta dziecko :Jak myślisz , w którym słoiku jest więcej płynu?  Sprawdźmy.
  Dzieci przelewają do kubka wodę z jednego słoika - liczą 1,2, a potem z drugiego  słoika i liczą, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określają, gdzie wody było więcej (było tyle samo - po 2). 

• Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi. Dla każdego dziecka butelka plastikowa. Każde dziecko dostaje butelkę, Ustawia ją względem siebie według poleceń R.:
 − połóż  butelkę przed sobą, za sobą,
 − połóż  ją po waszej prawej stronie, po waszej lewej stronie,
− turlaj  butelkę po podłodze.


 • Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.
 Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach. 
Sok jabłkowy lub inny kolorowy napój szklanki, kubek plastikowy.
 R. wlewa tyle samo soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest plastikowy kubek
. • Dzieci oglądają szklanki i dochodzą do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano 
Wskazywanie butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w której zmieści się go najmniej.  .
 • Dzieci rysują szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie kolorują butelki, rysują je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.
  
 Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne –


Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci  / Rodzice  wybierają  odpowiednie ćwiczenia  według możliwości dzieci oraz czuwają nad bezpiecznym ich wykonywaniem

 https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc&t=277s


  Uwaga!  Rozpoczynam cykl zagadek dla dzieci. Rozwiązanie trzeba przesłać do mnie na e-mail  tego samego dnia  zbierając punkty - 1 rozwiązanie = 1 punkt.( Zdjęcia robiłam sama 😉 ) 
Zagadka  fotograficzna  nr 2   „ Przyroda  Polski” / dzieci  zbierają  punkty do nagrody/ 

Jakie to kwiaty ?/ Podaj nazwę.Dziękuję !!! Anna B.Opracowano na podstawie przewodnika  metodycznego do pakietu " Nowe przygody Ady i Olka"

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.