wtorek, 12 maja 2020

Motyle i kwiaty ,cz.1. wtorek 12.05.2020r./podstawa programowa


DZIEŃ DOBRY !!!  
    Zapraszam do zabaw i zadań  rozwijających znajomość figur geometrycznych oraz zapoznających z sześcianem  . Drugie zajęcia to ćwiczenia gimnastyczne. 
 Cele - Dziecko • wie, że sześcian (foremny) ma sześć ścian w kształcie przystających kwadratów, • ustawia sześciany według wielkości: od najmniejszego do największego i na odwrót, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.  

Zajęcie 1. Zabawy z sześcianem.
 • Przypomnienie cech kwadratu. R. mówi:
 − Nakreśl w powietrzu kształt kwadratu. − Jakie są boki kwadratu?

 • Zapoznanie z sześcianem. 

Kilka sześcianów różniących się wielkością np. klocki  R. prezentuje dzieciom kilka sześcianów różniących się wielkościąNazywa figury. Dzieci je oglądają. Liczą ściany. Określają ich kształt – kwadrat. Układają figury według wzrastającej wielkości, a potem – według malejącej • Zabawa ruchowa  -  dowolne rytmiczne ruchy na tle piosenki” Wiosenny rock”/  . • Karta pracy, cz. 4, s. 40
. Oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między nimi. Oglądanie rozłożonego sześcianu – jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na każdej ścianie innego owada. Oglądanie obrazków sześcianu w różnym położeniu.

 • Zabawy z sześcianem – kostką.    Dziecko rzuca kostką i wykonuje tyle czynności podanych przez R., ile oczek   wyrzucono na kostce. Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki… − Dzieci rzucają kostką i podają liczbę większą (lub mniejszą) o jeden w stosunku do liczby oczek wyrzuconych na kostce. Na zakończenie dzieci przypominają, kształt jakiej  
bryły ma kostka. 


.  
  Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne –


Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci  / Rodzice  wybierają   odpowiednie ćwiczenia  według możliwości dzieci oraz czuwają nad bezpiecznym ich wykonywaniem

 https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc&t=277s


Uwaga ! Dzisiaj będą  2  moje zdjęcia - zagadki  ( 11 i 12). Wszystkim uczestnikom   konkursu  zapisuję punkty a  dzieci też niech je sobie zapisują i liczą. 
Dziękuję za aktywny udział.   

 . Rozwiązanie trzeba przesłać do mnie na e-mail  tego samego dnia  zbierając punkty - 1 rozwiązanie = 1 punkt.( Zdjęcia robiłam sama 😉 ) 

Zagadka konkursowa  nr 11 - „ Przyroda  Polski” 

 Jaki to ptak/Podaj nazwę

   
Zagadka konkursowa  nr 12  - „ Przyroda  Polski” 


Jaka to roślina?/Podaj nazwę  Dziękuję ! Do jutra!
 P.S.Dziękuję za wszystkie  licznie  nadesłane zdjęcia .W najbliższym  czasie opublikuję je na naszym blogu.

Opracowano na podstawie przewodnika  metodycznego do pakietu " Nowe przygody Ady i Olka"