poniedziałek, 18 maja 2020

"Mama i tata" cz.2 poniedziałek 18.05.2020r./podstawa programowaDZIEŃ DOBRY!     


Nowa   piosenka    o słoneczku na powitanie   dla wszystkich  Słoneczek i ich Rodziców.
https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y


 Przed nami tydzień z  bardzo miłą  tematyką, Bo  kto  może być bliższy dziecku niż  członkowie jego rodziny .  Dzisiaj  będziemy wzmacniać więzy rodzinne i wzbudzać zainteresowanie dzieciństwem rodziców i dziadków. Przygotowujemy zdjęcia swoje i swoich rodziców z dzieciństwa do oglądani. Dzieci będą też słuchać   piosenki , wycinać serduszka , rozwijać  zasób słownictwa i ćwiczyć  umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zapraszam..
 • Oglądanie  przez dziecko  zdjęć rodziców z ich dzieciństwa.
 Pokazujemy dzieciom Swoje zdjęcia z dzieciństwa,

    Zabawa dydaktyczna-  Czyja to mama? Czyj to tata? -  
 Przygotowujemy zdjęcia swoich rodziców  z  czasów   dzieciństwa lub młodości  . Zadaniem dzieci jest wskazanie – czyja to jest mama i czyj to jest tato?  / najlepiej, wybrać takie zdjęcia, których dziecko wcześniej nie  oglądało.    

 • Słuchanie piosenki  „W zieleni łąka majowa”
• Układanie zdrobnień do słów: mama, tata.

 mama – mamusia, mamuśka, mamunia…

 tata – tatuś, tatusiek, tatunio

 • Wycinanie serduszek z czerwonego papieru. 


 Czerwony papier, nożyczki dla   dziecka- ćwiczenia w wycinaniu/
Dziecko   rysuje  kształty większych i mniejszych  serduszek  i wycina je , układa kompozycje i nakleja na kartkę/ białą lub kolorową. 


  • Ćwiczenia w czytaniu.
   Dzieci odczytują zdania:
Jaka jest mama?
 Mama jest……
Jaki jest tata? 
 Tata jest……
 Dziecko  wymienia  wyrazy określające rodziców. Np. 

 Mama- wesoła, delikatna, dobra…
  Tata- wesoły, miły, dobry, spokojny…


  DziĘkujĘ ! DO JUTRA!  ANNA b.
Opracowano na podstawie przewodnika  metodycznego do pakietu " Nowe przygody Ady i Olka"