wtorek, 19 maja 2020

Jak nasi rodzice cz.1,worek 19.0.2020r/podstawa programowaDZIEŃ DOBRY!  
 Piosenka    o słoneczku na powitanie  dnia  dla wszystkich  Słoneczek i ich Rodziców.

https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y
   
   Jak zwykle-  we wtorek,  pierwsze zajęcia główne  dotyczą  rozwijania kompetencji matematycznych.  Przewidziane  jest   określanie  przez dzieci wzrostu , operowanie  słowami :wysoki, niski ; stosowanie słów: „wyższy od, „ niższy od” . Zajęcia drugie to  ćwiczenia gimnastyczne  / znany już  dzieciom zestaw z poprzedniego tygodnia. Zajęcie 1. Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu. 

 • Mierzenie wzrostu dzieci./ P. Miarka.
  R. mierzy wysokość ciała dziecka  za pomocą miarki zawieszonej na ścianie , informuje je , ile  wynosi ten wzrost i  zaznacza  . Potem  tak samo zaznacza swój wzrost i innych członków rodziny . Zadaniem dziecka jest określić, kto w rodzinie jest wysoki, a kto niski.
 Zabawa    Kto jest wyższy? Kto jest niższy?  Kto jest  takiego samego wzrostu?


 Dziecko  ogląda  obrazek i   i  ocenia , kto  jest  wyższy,  kto niższy, a kto jest takiego samego wzrostu? Odpowiada  na pytania R.:

-  Kto jest wyższy :tata czy mama?
-  Kto jest niższy : siostrzyczka czy brat?

-  Kto tutaj jest wyższy, a kto niższy  ?/  Wszystkie ludziki są tego samego wzrostu.


- Wskaż  najwyższe dziecko;
-  wskaż najniższe dziecko;
-  Wskaż i policz dzieci takiego samego wzrostu;
   


. • Karta pracy, cz. 4, s. 47.
Kolorowanie ubrań tej osoby z pary, która jest wyższa. Naklejanie zdjęć odpowiedniego kwiatu.

 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Jak nasi rodzice.
 Dziecko  porusza  się   w rytm  piosenki „W zieleni łąka majowa” .

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg

   Na przerwę w muzyce – na hasło : Jak mama-  naśladuje czynności wykonywane przez mamę. Na hasło: Jak tata – czynności wykonywane przez tatę.

  Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne –


Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci  / Rodzice  wybierają  odpowiednie ćwiczenia  według możliwości dzieci oraz czuwają nad bezpiecznym ich wykonywaniem

 https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc&t=277s 


DZIĘKUJĘ! DO JUTRA! Anna B.


 Opracowano na podstawie przewodnika  metodycznego do pakietu " Nowe przygody Ady i Olka"