wtorek, 26 maja 2020

Co jest cięższe, a co lżejsze wtorek 26.05.2020r. /podstawa programowa/

 Witam Was Słoneczka ! Uśmiechnij się!

  DZIŚ    DZIEŃ  MATKI❤️

 Serdecznie pozdrawiamy wszystkie Mamy!


Z okazji dzisiejszego święta przekazujemy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu, wszelkiej pomyślności i wielu cudownych chwil!
 p. Tereska., p. Ania. p. Renatka
  


Z A P R A S Z A M        N A    Z A J Ę C I A 

1. Utrwalenie piosenki "Mucha w Mucholocie"- link
  https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

 2. Zabawa "Wyrażamy emocje" rozwijająca zdolność koncentracji podczas działania oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
Nagranie piosenki j/w obrazki przedstawiające twarze wyrażające różne emocje, bębenek, tamburyn, marakas, drewienka, trójkąt.Oto propozycja:
Przed tablicą są ułożone obrazki. W rytmie nagrania piosenki dzieci maszerują w określonym
kierunku. Na przerwę w nagraniu dzieci zatrzymują się, a R. gra na bębenku i czyta tekst Bożeny Formy:
Kiedy na niebie słoneczko świeci,
cieszą się bardzo dorośli i dzieci.
R. zadaje pytanie.
− W jaki sposób można wyrazić emocje dorosłych i dzieci, o których jest mowa w wierszyku? R. tak kieruje wypowiedziami dzieci, żeby uzyskać odpowiedzi: poprzez śmiech, podskoki,klaskanie. Następnie dzieci powtarzają wspólnie z R. tekst. W rytmie wygrywanym na bębenku dzieci klaszczą, podskakują.
Na zakończenie wskazane dziecko wybiera prawidłowy obrazek i umieszcza go na tablicy.
Dzieci starają się zaprezentować widoczny na obrazku wyraz twarzy.
Zabawę powtarzamy, przedstawiając dzieciom kolejne wierszyki. Dzieci recytują je zgodnie
z rytmem proponowanym przez R. grającego na instrumencie.
Dzisiaj po niebie płyną czarne chmury,
deszcz pada i każdy ma humor ponury.

Dzieci poruszają się, przenosząc ciężar ciała z nogi na nogę; powtarzają tekst znudzonym głosem, zgodnie z rytmem tamburynu.
Kiedy mam zły humor i kiedy mnie złość dopadnie,
jestem niegrzeczny, choć dobrze wiem, że to bardzo nieładnie
.
Dzieci grożą palcem, recytując tekst oburzonym tonem, zgodnie z rytmem marakasu.
Kiedy dziecko się boi ciemności dookoła,
wtedy mamę i tatę do siebie głośno woła.

Dzieci robią przerażoną minę i recytują tekst szeptem, zgodnie z rytmem drewienek.
Płaczę, kiedy jest mi smutno i wszystkiego dosyć mam,
łzy mi płyną po policzkach i chcę zostać wtedy sam.

Dzieci powtarzają tekst płaczącym głosem, zgodnie z rytmem trójkąta.


3. Zajęcia 1. Co jest cięższe, a co lżejsze? – zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej. 
Zapoznanie z wagą szalkową.  Dzieci oglądają wagę, nazywają jej części za R
 

waga szalkowa z odważnikami
waga mosiężna
4. Ćwiczenia z zastosowaniem wagi szalkowej.
 Klocki: drewniane, sześcienne, miś. R. mówi, że dzieci będą porównywać wagę (masę) misia i klocków.
Pierwsza sytuacja.R. kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – trzy klocki.
− Co jest cięższe? Po czym to poznaliście?
− Co jest lżejsze? Po czym to poznaliście?
Druga sytuacja. R. kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – cztery klocki.
− Co jest cięższe? Co jest lżejsze?
− Po czym poznaliście, że cztery klocki ważą tyle co miś?
(Ilość klocków musi być taka, aby ich masa równoważyła masę misia).
Trzecia sytuacja. R. kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – pięć klocków.
−Co jest cięższe? Po czym to poznaliście?
− Co jest lżejsze? Po czym to poznaliście?

Obejrzyj zabawki umieszczone na szalkach wagi. Określ, które zabawki są cięższe, a które lżejsze od misia?

•• Ćwiczenia w porównywaniu masy przedmiotów.
Różne przedmioty, np.: klocki, piłeczki, lalki, misie, tworzywo przyrodnicze, wagi szalkowe.
Każde dziecko porównuje masę wybranych przedmiotów i określa, co jest cięższe, co jest lżejsze.

•• Karta pracy, cz. 4, s. 55.
Kolorowanie w każdej parze cięższego przedmiotu. Kończenie rysowania wag według wzoru.

•• Zabawa ruchowa "Waga"
Dzieci dobierają się w pary i stają naprzeciwko siebie. Podają sobie ręce i naprzemiennie wykonują przysiady.

4. Słuchanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek "Nazwy miesięcy" – utrwalanie nazw miesięcy.  Dzieci powtarzają za R nazwy miesięcy.
Jakie miesiące w roku mamy? Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?
Rok ma 12 miesięcy. Wymień je kolejno . Opowiedz, co widzisz na ilustracjach obok zapisanych nazw miesięcy. Odczytaj kolejne numery miesięcy


 5. 'Mucha w Mucholocie" - zabawa ruchowa z mamą na tle piosenki wg. pomysłu dzieci

Dziękuję za  udział w zajęciach
Miłego Dnia !
- Teresa Kuźma

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.