środa, 22 kwietnia 2020

Ochroń przyrodę cz.1, środa 22.04.2020r. podstawa programowa

Witam Słoneczka i Rodziców!

Na 'Dzień dobry"  proponuję zabawę muzyczno-ruchową "Głowa, ramiona , kolana,pięty' - link

 https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

2. Zabawy przy piosence "Kochajmy ptaki" - dla przypomnienia link
https://www.youtube.com/watch?v=OExsW0uPFhY
Biegamy podskakując raz na jednej nodze, raz na drugiej nodze. Robimy obroty, cwał boczny w prawo i w lewo. Przykucamy, a następnie wyskok w gorę! Na przerwę w muzyce powtarzamy: Ziemia , ziemia to nasza planeta'.  Zabawę powtarzamy.

3. 'Segregujemy śmieci' - zabawa "Do jakiego pojemnika" .Potrzebne będą: Obrazki pojemników do segregowania odpadów, ,kartka z kolorowymi napisami: szkło,metale i tworzywa sztuczne,papier, bio; kartka z obrazkami różnych śmieci dla każdego dziecka . Załączniki

3a. Zadanie do wykonania: Potnij kartkę na 4 części na której są różne śmieci oraz kartkę z pojemnikami na odpady również na 4 części i posegreguj je odpowiednio układając przy danym pojemniku. Zwróć uwagę na kartkę z kolorowymi napisami :szkło- kolor zielony; metale i tworzywa sztuczne -żółty ; papier - kolor niebieski; 'Bio'- kolor brązowy / do pojemnika Bio' trafiają: części roślin, fusy z kawy i herbaty, owoce, skorupki jajek, warzywa, zepsute przetwory owocowe, siano/
Chcę podkreślić znaczenie segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania w celu odzyskania materiału, który może być ponownie wykorzystany. Proces ten nazywa się recykling.
4. Praca plastyczna "Pojemniki na śmieci" 
 Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 21, klej, nożyczki, kredki.
• Obejrzyj  rysunki pojemników służących do segregowania śmieci.
• Wytnij z karty elementów pojemniki.
• Pokoloruj pojemniki na odpowiednie kolory, w zależności od rodzaju śmieci, jakie należy do  nich wrzucać (przedstawione na rysunkach).
• Złóż  i sklej  pojemniki zgodnie z instrukcją. Oto wzór  do wycięcia

5. Zabawa ruchowa – "Omiń kwiatki"  Dla dzieci :kolorowe krążki, tamburyn. R. rozkłada na trawie kolorowe krążki. Dzieci w rytmie tamburynu poruszają się ostrożnie między nimi, aby ich nie podeptać. Na przerwę w grze przykucają przy najbliższych krążkach – kwiatkach, wciągają nosem powietrze – naśladują wąchanie kwiatków. Dźwięk tamburynu jest sygnałem do ponownego wykonywania ruchów.

Prace dodatkowe dla chętnych dzieci 5-6 letnich      ZAPRASZAM!

6. Poznajemy rozwój żaby - historyjka obrazkowa połączona z ćwiczeniami matematycznymi 
Na początku obejrzyj filmik o żabach na lądzie i w wodzie - link
https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU 

 Uważnie obejrzyj obrazki i zastanów się, który obrazek waszym zdaniem będzie pierwszy, który drugi...., a który- na końcu. Opowiedz o cyklu rozwojowym żaby własnymi słowami.  Wytnij obrazki i ułóż je w odpowiedniej kolejności . Poproś rodziców o pomoc. Jeśli oglądałeś filmik nie będzie problemów.
7.Ćwiczenia matematyczne "Liczymy żabki" Dla dziecka będą  potrzebne: sylwety żabek, liczby , znaki matematyczne: =,-, +
  •  Wytnij żabki i posegreguj według gatunków. Policz je, posługując się liczebnikami głównymi: jeden, dwa...itd Spróbujcie ułożyć zadanie z treścią np. Nad wodą bawiło się 5 żabek  jeziorowych. Doszła jeszcze jedna żabka. Ile żabek bawiło się razem?
  • układamy sylwety żabek, a pod żabkami kartonik z odpowiednią liczbą np. 5+1=6 
  • inny przykład:  Do stawu wskoczyły 2 żabki wodne. Dołączyły do nich 4 żabki. Ile żabek pływało w stawie?  2+4=6 .
    Miłej zabawy ! do jutra pa,pa 🙂

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.