środa, 29 kwietnia 2020

Najpiękniejsze miejsce świata cz.1 środa 29.04 2020r. podstawa programowa

Witam   Słoneczka i Rodziców!


1.  Ćwiczenia ruchowe przy akompaniamencie instrumentu. Maszerujemy, skoki obunóż, przeskoki z nogi na nogę, krok dostawny  wyznaczonym przez R. kierunku. Powtarzamy kilka razy

2.Zabawa Kolorowe obręcze rozwijająca koordynację słuchowo-ruchową.
Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki, tamburyn, małe obręcze.
Dzieci maszerują, między małymi obręczami rozłożonymi na środku sali, w rytm nagrania muzyki. Na sygnał dzieci zajmują miejsca obok najbliżej leżących obręczy. Wykonują ruchy: -jedno uderzenie w tamburyn – unoszą obręcze w górę, przechodzą do lekkiego rozkroku, pozostają przez chwilę w bezruchu, powoli wracają do pozycji wyjściowej i odkładają obręcze na podłogę,
− dwa uderzenia w tamburyn – przechodzą do przysiadu. R. wydobywa z instrumentu dźwięki o różnym natężeniu (cicho, coraz głośniej, głośno, coraz ciszej, cicho), dzieci powoli unoszą obręcze nad głowy, wykonują obrót wokół siebie, po czym powoli je opuszczają z równoczesnymi obrotami, przechodzą do przysiadu, odkładają obręcze,− trzy uderzenia w tamburyn – unoszą obręcze nad głowy, przechodzą do rozkroku, wykonują skłon w lewą stronę, następnie w prawą stronę – skłony wykonują w tempie wolnym i umiarkowanym
 3. Zabawa ruchowa "Podróżujemy po naszej miejscowości"
Szarfy w trzech kolorach, tamburyn, bębenek, drewienka.R. dzieli dzieci na trzy grupy, które oznacza trzema kolorami szarf. Pierwsza grupa to samochody osobowe, druga grupa to tramwaje – dzieci tworzą kilkuosobowe rzędy, trzecia grupa to autobusy – dzieci tworzą pary. Przy dźwiękach tamburynu poruszają się samochody osobowe, przy dźwiękach bębenka – tramwaje, przy dźwiękach drewienek – autobusy, para za parą. Przy powtórzeniu zabawy dzieci zamieniają się rolami.

4. Herb naszej miejscowości . Przyjrzyjcie się  tym dwóm herbom , odpowiedzcie na pytanie "Czym się różnią? Który herb bardziej się Wam podoba ( obecny czy w nowej wersji) i dlaczego?
Obecny herb naszego miasta Suwałki
Herb Suwałk przedstawia na czerwonej tarczy herbowej postaci świętego Romualda (po  prawej stronie) i świętego Rocha (po lewej), stojące na złotej podstawie. ... Święty Romuald to założyciel zakonu kamedułów, święty Roch jest symbolem opiekuńczości i ochrania przed zarazami. Pies u jego nóg symbolizuje wiarę, wierność i posłuszeństwo. Trzy zielone góry nawiązują bezpośrednio do kamedułów, gdyż trzy góry z koroną są godłem tej kongregacji zakonnej 
                                               Nowa propozycja herbu miasta Suwałki
5. Wykonanie pracy plastycznej – karta pracy, cz. 4, s. 24. Dla każdego dziecka: papier kolorowy, klej kredki Oglądanie herbów różnych miast. Rysowanie herbu miejscowości dzieci albo jego wmyślenie. Samodzielne działanie dzieci: rysowanie wnętrza herbu, wydzieranie z papieru w odpowiednich kolorach małych kawałeczków, naklejanie ich na konturach herbu.
6.. Zabawy przy piosence "Koła autobusu kręcą się"Ustawiamy się w "pociąg" i poruszajmy się w rytm piosenki , wykonując swobodne ruchy rękoma i nogami. 


▷ Słońce: obrazki ruchome, animowane gify i animacje ‐ 100% DARMO! Dziękuje za uwagę  Do jutra, pa 
Teresa K.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.