poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Moja miejscowość,mój region cz1. poniedziałek 27.04.2020r.

Witam Was "Słoneczka' 🌝W tym tygodniu będziemy realizować temat kompleksowy" Moja miejscowość, mój region

 Zajęcie 1.
Popatrzcie na to wyżej zdjęcie i odpowiedzcie na pytanie: "Czy poznajecie to miejsce?" Na pewno tak. To nasze miasto Suwałki
  • Zapraszam Was do zabawy z rymowanką - "Miejscowość, swoją znamy, miejscowość swą kochamy". Wypowiadamy rymowankę cicho, głośno, rytmizując ją prostym, wymyślonym przez was ruchem (np.klaskanie, tupanie, podskoki ). Powtarzamy to 2-3 razy.
  • Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby  "Małe miasteczko"
    W małym miasteczku nie ma wieżowców,
    schodów ruchomych ni zoo,
    lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
    które śpiewają wesoło. 
          Dokoła rynku  stoi rząd  domów
          w siedmiu kolorach tęczy;
          ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
          czasami pszczoła zabrzęczy.
       
         Czyste powietrze pachnie zielenią,
          na niebie świeci słoneczko,
         wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
         dbają o swoje miasteczko.
Rozmowa z dziećmi na temat wiersza. R. pyta:- Jak wygląda małe miasteczko? Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? Kto może mieszkać w takim domku?...itp.

2. Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem
 Przyjrzyjmy się obrazkom poniżej, odpowiedzcie na pytanie: 
-Który obrazek to wioska, a który miasto? 
-Jakie widzisz różnice? 
-Opowiedz własnymi słowami co widzisz na obrazkach?

Przygotujmy napisy: (mogą być napisane przez rodzica) Jakie jest?, Małe miasteczko (wioska), Duże miasto. Umieszczamy napisy na widocznym miejscu.  Dzieci  podają określenia, samodzielnie lub z pomocą rodzica i układają je 6-latki, jeśli potrafią. np. spokojne, dużo zieleni, nie ma smogu,, mało hałasu.......(małe miasto/ wioska); dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo osób....(duże miasto).


 3. Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania w parach – "Pomniki"
 Potrzebujemy bębenek. Dzieci dobierają się parami: jedno jest projektantem, a drugie – materiałem, z którego powstanie pomnik. Dzieci maszerują przy dźwiękach bębenka w różnych kierunkach w przestrzeni swojego pokoju.Otwieramy okno i mówimy: Czyste powietrze pachnie zielenią, na niebie świeci słoneczko czujemy świeże powietrze.
 Podczas przerwy w grze projektant tworzy wymyślony przez siebie pomnik, ustawiając partnera w odpowiedniej pozycji. Przy powtórzeniu zabawy następuje zmiana ról.

4. Labirynt drogowy - Pomyśl i sprawdź,  kto może mieszkać w tym domku na wsi? Narysuj właściwą drogę do domu . Zaznacz ją czerwonym kolorem

 Pozdrawiam Teresa K.
 Do jutra  Uśmiechnij się! 🌝

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.