poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Konkurs plastyczno-techniczny "EKO - SZTUKA"

REGULAMIN  KONKURSU

PLASTYCZNO - TECHNICZNEGO

„ EKO - SZTUKA”Znajdź piękno w rzeczach prostych, zwyczajnych, w przedmiotach codziennego użytku, tych
które wyrzucasz i nie zwracasz na nie uwagi przekształć je w coś niekonwencjonalnego,
w dzieło sztuki. Niech to będzie piękno znalezione...

ZASADY UCZESTNICTWA:


1.Regulamin kierowany jest do dzieci w wieku 3 –7 lat i ich rodziców, zainteresowanych   ekologią i sztuką, które uczęszczają  do naszego przedszkola.

2. Cele konkursu:
ü     zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
ü     propagowanie idei proekologicznego stylu życia
ü     propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
ü     wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,
ü     stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci  uzdolnionej manualnie,
ü     upowszechnianie inicjatyw twórczych.

3.Obowiązywać będą kategorie wiekowe:

-kategoria wiekowa 3-4 lata
(prace płaskie, przestrzenne),
- kategoria wiekowa 5-7lat
(prace płaskie, przestrzenne).

4.Techniki prac:

-prace przestrzenne (instalacje, rzeźba , glina, plastelina, gips, plastik, metal, wykorzystanie materiałów wtórnych itd.).
-prace płaskie
(rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane)
-w pracach przestrzennych -min. wysokość 20 cm,
-w pracach płaskich – A3,A4

5. Wymogiem decydującym o zakwalifikowaniu na konkurs jest użycie surowców wtórnych – śmieci, materiałów odpadowych.


 5. Zdjęcia pracy – 2 (jedno samej pracy zbliżenie, drugie dziecka z pracą) należy nadsyłać wyłącznie na adres:  nauczycielki.przedszkola6@gmail.com


-W temacie maila proszę podać : imię i nazwisko dziecka , wiek  oraz  grupa przedszkolna

6.Terminy:

Ogłoszenie konkursu i regulaminu- 20.04.2020r.
Termin nadsyłania prac drogą mailową – do 27.04.2020r.
Ogłoszenie wyników  na stronie internetowej przedszkola-28.04.2020r.


7. INFORMACJE  DODATKOWE:
·       prace dostarczamy drogą mailową w wyznaczonym terminie,
·       kryteria oceny Jury to: kreatywność, pomysłowość, wrażenia artystyczne i oryginalność prac,
·       nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
                                Ι miejsce 3/4lata  i 5/7lat
                               ΙΙ miejsce 3/4lata  i 5/7lat
                              ΙΙΙ miejsce 3/4lata  i 5/7 lat 
                                                   Wyróżnienia
                                 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW
DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!! POWODZENIA!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.