piątek, 10 kwietnia 2020

Informacje dla Rodziców

Witam,
informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach oświatowych do dnia 26 kwietnia 2020 r.
Poniżej zamieszczam link
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

                                                     Szanowni Państwo!

Podlaski Urząd Wojewódzki

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 8 kwietnia 2020r., poinformowało, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój parasol", która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również  zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.
Prosimy Rodziców o ewentualnej możliwości korzystania z przedmiotowej aplikacji przez osoby doznające przemocy w rodzinie.

- Teresa K.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.