czwartek, 23 kwietnia 2020

Hodowla haicyntów cz.2 czwartek 23.04.2020r.podstawa programowaWitam Was  Kochane dzieci i rodzice!

Zapraszam na zajęcia z zakresu "Dbamy o przyrodę" •  Karta pracy, cz4, s.18.  
Łączenie śmieci z odpowiednimi pojemnikami. Rysowanie butelek i słoików po śladach. Przypomnienie znaczenia słowa  recykling
 Przypomnienie: Przez recykling rozumie się odzyskanie z odpadów  produktów, materiałów lub substancji bądź dla ich pierwotnego przeznaczenia bądź innego celu.

 •  Instrumentacja wiersza Bożeny Formy  "Dbaj o przyrodę."
Dla każdego dziecka: rolka po ręczniku papierowym, dwie plastikowe butelki, puszka po napoju (wypełniona kaszą), szeleszcząca reklamówka, gazeta.
 R. recytuje dzieciom wiersz, z zachowaniem odpowiedniego rytmu. Dzieci powtarzają go za R. Następnie łączą tę czynność z klaskaniem. Podczas instrumentacji klaskanie zastępuje gra na instrumentach
                                                     Dzieci:
Kochamy naszą planetę,              uderzają butelkami w rytmie ¾ na raz o podłogę, na dwa, trzy - butelką o  butelkę,
przecież na niej mieszkamy,        potrząsają puszkami,
chcemy, by była piękna,               uderzają rolką o rolkę,
dlatego o nią dbamy.                    potrząsają puszkami,
Nie zaśmiecamy lasów,                zgniatają gazety,
w nich żyją zwierzęta,                  potrząsają puszkami,
to nasi przyjaciele,                       szeleszczą reklamówkami,
każdy z nas o tym pamięta.          potrząsają puszkami,
Chcemy mieć czystą wodę           uderzają butelkami w rytmie ¾ na raz o podłogę, na dwa, trzy – butelką o butelkę,
w jeziorach i oceanach,                potrząsają puszkami,
chcemy, by słońce świeciło          prostują zgniecione kule z gazet,
na czystym niebie dla nas.            potrząsają puszkami.

 •  Zabawa badawcza oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra.
Słoiki, pędzle ubrudzone w farbie, duża plastikowa butelka, nożyczki, szmatka flanelowa,
gaza lub lignina, węgiel drzewny, żwirek, piasek.

Dzieci brudzą wodę w słoiku, płuczą w niej pędzel ubrudzony w farbie. R. pokazuje sposób
wykonania prostego filtra oczyszczającego wodę. Wyjaśnia dzieciom, że aby woda mogła być używana przez ludzi, oczyszcza się ją i uzdatnia. Wymaga to jednak wysiłku pracujących przy tym ludzi oraz specjalnych filtrów, co pociąga za sobą duże nakłady finansowe. Podkreślamy konieczność oszczędzania wody.
R. przecina dużą plastikową butelkę na wysokości 1/3 od jej dna. Dolna część butelki będzie
stanowiła zbiornik na oczyszczoną wodę. Drugą część butelki R. odwraca szyjką do dołu, a następnie wypełnia ją: szmatką flanelową, gazą lub ligniną, węglem drzewnym, żwirkiem, a na końcu – piaskiem. Warstwy te powinny zająć około połowy wysokości butelki, którą R. nakłada na część butelki stanowiącą zbiornik oczyszczonej wody. Do tak przygotowanego filtru dzieci wlewają brudną wodę ze słoika i obserwują jej filtrowanie. Patrzą, jak wygląda oczyszczona woda. (W ten sam sposób można oczyścić wodę przyniesioną z rzeki, stawu lub kałuży).

 • Burza mózgów W jaki sposób można oszczędzać wodę?
 Przyjrzyj się obrazkom odczytaj napisy pod obrazkami i powiedz czy potrafisz oszczędzać wodę.
 A następnie obejrzyj filmik   "Oszczędzaj wodę"-link
   https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI

   "Woda -mamo tato co wy na to"- link
   https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM  


  •  Ustalenie zasad   Kodeksu przyjaciela przyrody

  Potrzebujemy: karton, mazak, napis:" Kodeks przyjaciela przyrody', tabliczka z napisem Szanuj zieleń! 
   Pytamy dzieci:W jaki sposób możemy dbać o przyrodę? Dzieci wypowiadają się zaś Rodzic spisuje pomysły dzieci na dużym kartonie. Przykłady zasad:
  -śmieci wyrzucamy do kosza
  - segregujemy odpady, wrzucając je do pojemników
  - używamy toreb do wielokrotnego użytku
  - oszczędzamy papier
  - nie łamiemy gałęzi
  - chodzimy po chodnikach
  - nie depczemy roślin,
  - nie zrywamy roślin, które są pod ochroną
  Porozmawiajmy z dzieckiem mówiąc, że można także brać udział w akcjach propagujących ochronę środowiska, takich jak np. Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, umieszczać tabliczki informujące innych, by szanowali zieleń. Wyjaśnij znaczenie słów "Szanuj zieleń! Wprowadź napis Szanuj zieleń! i przeczytaj razem z dzieckiem ten napis.
  •  Rysowanie na temat: Jaki piękny jest świat!
   Dla każdego dziecka: wyprawka, karty do wypchnięcia – ze zwierzętami, z owocami, warzywami, roślinami, kredki, kartka.
   Dzieci przedstawiają na rysunku piękno przyrody – roślin, zwierząt, wykorzystując obrazki zwierząt i roślin. Poniżej karty z wyprawki do wypchnięcia  Przykładowe wzory prac
   Powodzenia ! Teresa K.

  Brak komentarzy:

  Publikowanie komentarza

  Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.