czwartek, 26 marca 2020

KONKURS WIELKANOCNY/ przypomnienie


Witam! Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie wielkanocnym. Informacje na ten temat umieszczam poniżej. Nagrody czekają!

REGULAMIN  KONKURSU  NA 
,,NAJPIĘKNIEJSZY STROIK  I POCZTÓWKĘ WIELKANOCNĄ''


I. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 6 w Suwałkach.

Cele konkursu:
a) Kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych.

b) Rozwijanie talentu artystycznego, kreatywności i wyobraźni dziecięcej.

c) Podkreślenie roli współpracy i współdziałania rodziców z dziećmi.

II. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków Przedszkola nr 6.

III. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz grupą przedszkolną.

IV. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
V. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.

VI. Ocena prac konkursowych:

a) Wysyłamy 1 zdjęcie samego stroika oraz 1 zdjęcie dziecka ze stroikiem na adres:


b) Jury powołane przez organizatora decyduje o wyłonieniu zwycięzców.

c) Kryteria oceny będą dotyczyć: pomysłowości i oryginalności prac; dekoracyjności oraz kolorystyki, stopnia trudności, wykonania oraz doboru ciekawych materiałów.

VII. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani przez organizatora 
8 kwietnia 2020 roku na blogach grupowych.
VIII. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę za udział
a wyróżnienie przypada dwóm najlepszym pracom z każdej grupy. Zachęcamy do udziału!

       Wychowawczynie :Teresa Kuźma, Anna Bogdan


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.