poniedziałek, 30 marca 2020

Gdzie budowac gniazdko? cz.2 - poniedziałek 30.03.2020 - podstawa programowa


 Serdecznie witam Rodziców  i nasze kochane  "Słoneczka" !   Zapraszam do dalszej części  dzisiejszych  zajęć i zabaw .Teraz  poznamy dokładniej bociana.      Wywiad z bocianem - Słuchanie wiadomości na temat bociana 


  • oglądamy filmik    : Po filmie postarajmy się porozmawiać z dzieckiem na temat życia bocianów:

 

  -Bocian    -  Wykonanie wydzieranki z    gazety .
Przygotowanie:  strona gazety  , kartka, klej.
• Omówienie budowy bociana (nogi, głowa, szyja, skrzydła, tułów, ogon).
• Zapoznanie ze sposobem wykonania prac /wydzieranie  kolejnych części bociana/   
    Jeśli dzieciom  wydzieranie sprawi  trudność , to mogą wcześniej narysować poszczególne  części na gazecie , a potem je wydzierać paluszkami.  
 • Wyrywanie z papieru poszczególnych części bociana i przyklejanie ich na kartce. ( Dz, może dorysowac chmury ,slońce...) 
   Porządkowanie miejsca pracy.Poniżej wzór pracy, Ja  zrobiłam sylwetę lecącego boćka, a  dzieci mogą  przedstawić    stojącego ptaka .
   Zabawa na tle piosenki „  Bocian i żaby”.    – rozwijająca koordynację słuchowo-ruchowąDziecko naśladuje lot bociana, kiedy słyszy piosenkę . Na przerwę w muzyce staje na jednej nodze / R.zatrzymuje odtwarzanie/, rękami „robi” dziób bociana i naśladuje jego głos: kle,kle,kle…. Kiedy usłyszy muzykę znów „lata”
 ( powtarzamy minimum  3 razy)

link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=mPa7cp7t0aE


Dla zainteresowanych dzieci  /Rodzic może rozszerzyć wiadomości /:

 Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, tereny uprawne blisko zbiorników wodnych, bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice jezior i laguny. Lubi rozproszone drzewa, na których może gniazdować lub nocować. Występuje głównie na nizinach, rzadko na wyżynach. Bocian unika terenów zimnych, o częstych opadach atmosferycznych, obszarów wysoko położonych i o gęstej roślinności. W przeciwieństwie do bociana czarnego, nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się 110 nawet w środku wsi lub w małych miastach. Bocian ma upierzenie białe, z wyjątkiem czarnych lotek i ogona. Nogi i dziób są czerwone. Szyję ma długą, w locie wyciągniętą do przodu. Młode ptaki mają czarny dziób. Pisklęta są pokryte białym, gęstym puchem. Bociany zakładają duże, koliste gniazda z warstwowo ułożonych gałęzi, poprzetykanych skośnie witkami. Wyściółka jest dość obfita – ze słomy, torfu, niekiedy z dodatkiem papieru i szmat. Umiejscowione są one zwykle na drzewie, w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, lub na różnych budowlach (na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach wysokich budynków, na nieczynnych kominach fabrycznych, pylonach, słupach telegraficznych, stogach). Bocian składa jaja pod koniec kwietnia (od 1 do 7). Jest ptakiem mięsożernym. Żywi się owadami, głównie pasikonikami i chrząszczami, ale również jaszczurkami, wężami, pisklętami i małymi zającami. W latach obfitujących w myszy i norniki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym z punktu widzenia rolników.Pa,pa! Anna B.

P.S   Karty pracy wysłane droga mailową. do wszystkich  rodziców/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.