niedziela, 29 marca 2020

Informacje na temat rekrutacji i Potwierdzenie woli


Szanowni Rodzice!

Od dnia 30 marca 2020 r. od godziny 9.00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola oraz rodzice, którzy złożyli deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko na rok szkolny 2020/2021 mają możliwość złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rodzice mogą potwierdzić na dwa sposoby:

1. Wysłać drogą elektroniczną oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na adres: kadry@p6.suwalki.eu.

2. Dostarczyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie papierowej w zamkniętej kopercie do srebrnej skrzynki przy wejściu do przedszkola.
Potwierdzenie złożenia dokumentu w skrzynce rodzice otrzymają mailowo lub telefonicznie.

Do pobrania - Potwierdzenie woli

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz. Komentarz ukaże się po zatwierdzeniu przez admministratora.